Verzenden en retourneren

LEVERING 


Poulain Carmin levert in de BENELUX. Als je vragen hebt over een eventuele levering in een ander land, neem dan contact met ons op via info@poulaincarmin.com, dan bekijken we wat mogelijk is.


De levering zal uiteraard zoveel mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat bij de orderbevestiging werd meegedeeld. Wij werken voor de verzending van onze goederen samen met Bpost. Leveringen in Mechelen (2800) gebeuren met de fiets. Levering kan naar een thuisadres of naar een Bpost Pick-up Point (enkel Benelux). Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van onze goederen tijdens het verzenden via Bpost. Goederen verzonden met Bpost zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Bij problemen met het ontvangen van de goederen, kan de koper zich steeds wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.


Binnen België wordt het pakket normaal binnen 3 à 5 werkdagen geleverd, voor de andere landen kan dit 1 tot 3 dagen langer zijn. Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de prijzen exclusief transport en levering van de goederen. De kosten van transport en levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen, van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.


Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of vergoeding.


EIGENDOMSVOORBEHOUD


Alle goederen blijven in volle eigendom van Poulain Carmin tot de koper de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen betaald heeft. Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

KLACHTEN


Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde producten dienen schriftelijk aan Poulain Carmin te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 7 dagen na levering.

VERZAKINGSRECHT


Je bestelling ontvangen en toch niet tevreden? Je kan van de aankoop afzien binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dien je dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken, met vermelding van het bestelnummer. Vervolgens dien je het artikel binnen 7 dagen na aanmelding van de retour in originele, ongeopende en verkoopbare staat aan Poulain Carmin terug te zenden, dit op eigen risico en kosten. Wij betalen je dan de aankoopprijs (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel. Als je je aankoop wil wisselen voor een ander product of een andere maat (en dus geen terugbetaling wenst), moet je dit duidelijk vermelden in de schriftelijke aanvraag. De verzendkosten hiervan moeten door jou als koper gedragen worden. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen.

OVERMACHT


Als een vertraging of het niet nakomen van een afspraak wordt veroorzaakt door gebeurtenissen en omstandigheden buiten onze controle, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. In geval van vertraging door overmacht zullen wij de bestelling leveren zo snel als mogelijk en redelijk is gezien de omstandigheden.