Privacy

Privacy Statement

Poulain Carmin respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Poulain Carmin website en het gebruik dat Poulain Carmin van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als u geen Poulain Carmin klant bent en de Poulain Carmin website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina’s van de Poulain Carmin website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (Poulain Carmin voorziet al zijn direct marketing acties standaard van zo’n uitschrijfmogelijkheid).

Als u Poulain Carmin klant bent dan kan Poulain Carmin uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw cliëntrelatie. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de bestelde goederen thuis te bezorgen of ook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten. Wij geven uw gegevens (nl. emailadres en telefoonnummer) ook door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigingsemail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn/haar log-in gegevens en het gebruik van zijn/haar paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Poulain Carmin heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

Als klant hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen bij de beheerder van deze website, te bereiken via brigitte@poulaincarmin.com

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft klanten, noch wat betreft niet-klanten.